Spitalizare de zi in cadrul clinicii Pitesti


Sanamed Hospital Pitesti are un compartiment de spitalizare de zi cu 6 paturi in specialitatea:

  • Diabet Zaharat si complicatiile acestuia
  • Pacientii cronici beneficiaza in cadrul internarii de zi de o evaluare completaa stadiului bolii si de recomandari necesare tratamentului.

    Internarea se face PROGRAMAT in baza biletului de internare emis de medicul de familie sau specialist pentru asiguratii CNAS.

    De asemeni internarea se mai poate face cu plata pentru pacientii neasigurati la CNAS.

    Copyright © 2016 Sanamed.